Obchodní podmínky

Objednání zboží

Zboží lze objednat mailem, telefonicky či pomocí formuláře nacházejícího se u každého předmětu. Formuláře či email lze použít také v případě jakýchkoli dotazů souvisejících se zbožím či dopravou zboží.
Pro objednání napište Vaše jméno a příjmení, adresu, telefon a email. Do e-amilu je nutné také uvést název, případně popis zboží, o které máte zájem (nejlépe vložte internetový odkaz). U formuláře není nutné popis zboží uvádět, bude provedeno automaticky. Lze tak ale učinit pokud chcete více položek a nechcete vyplňovat u každé formulář.
V případì využití letecké dopravy uveďte také nejbližší letiště (pouze mimo území ČR a střední Evropy). Objednávka se stává závaznou až po odsouhlasení ceny a způsobu dopravy zákazníkem. Tím dojde ke sjednání kupní smlouvy.

Doprava zboží

Po odeslání objednávky Vám sdělíme cenu a způsob dopravy. Cena dopravy se liší v závislosti na velikosti a hmotnosti zboží a také na destinaci. Dopravu pro nás zajišťuje externí přepravce. Na území ČR případnì po Střední Evropě může dopravu zajistit i sám prodejce, pouze ale po vzájemné dohodě.
Dopravce vždy zákazníka informuje o doručení zboží.
Zákazník se zavazuje včas si vyzvednout či převzít zboží od dopravce. V opačném případě mu může být účtováno skladné nebo pokud bude zboží odesláno zpět k prodejci, bude účtována také doprava zpět k prodejci.

Pojištění zboží při přepravě

Zboží přepravované externí spediční firmou je vždy řádně zabaleno a pojištěno.

Doba dodání

Doba dodání je 1-6 týdnů od přijetí platby.

Vývozní povolení

Některé zboží vyžaduje vyřízení vývozního povolení. V takovém případě se může doba dodání prodloužit až o 2-6 týdnù. Prodejce nenese odpovědnost za prodloužení dodací lhůty z důvodu protahování vyřízení vývozního povolení ze strany příslušného úřadu. Musí však zákazníka o tomto prodloužení informovat e-mailem či telefonicky.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případì, že je na zboží nutné vyřídit vývozní povolení a je o něj již zažádáno či pokud bylo zboží již předáno k přepravě. Pokud tak zákazník přesto učiní, bude mu účtována částka pokrývající náklady na vyřízení vývozního povolení či poplatky spojené s dopravou zpět k prodejci.

V případě odstoupení od smlouvy před odesláním zboží či započetím vyřizování vývozního povolení, bude zákazníkovi vrácena celá částka za zboží vč. dopravy. Prodejce se zavazuje vrátit částku, co nejdříve po oznámení o odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to nejdéle do 1 týdnu po tomto oznámení.
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, nejpozději však 14 dní od faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. V případě takovéhoto odstoupení je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu řádně zabaleno, aby nedošlo k poškození, a to kompletní a ve stejném stavu, v jakém bylo zakoupeno. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být uvedeno datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz. Jakmile bude zboží doručeno zpět prodejci, ten po zkontrolování zboží a poté bez zbytečného odkladu vrátí celou část ceny zboží, nikoli však cenu dopravy.

Platební podmínky

Platbu lze provádět pouze převodním příkazem na č.ú. 249327746/0300 u ČSOB, v případě platby ze zahraničí

  • IBAN: CZ85 0300 0000 0002 4932 7746 BIC
  • (swift) code: CEKOCZPP

V případě přítomnosti zákazníka v obchodě lze také platbu uskutečnit v hotovosti či kartou. Přijímáme platební karty VISA, Mastercard, Maestro a American Express. V hotovosti lze také přijmout platbu při přepravě zboží zajištěné prodejcem a to po vzájemné dohodě.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Předmětem prodeje jsou výhradně použité věci, proto na ně není poskytována záruka. Prodávající odpovídá pouze za vady, které měla věc v okamžiku převzetí a to pouze za takové, které neodpovídají míře jejího používání či opotřebení a nebyly uvedeny v popisu věci, případně uvedeny v další písemné konverzaci se zákazníkem. Poškození odpovídající běžnému opotřebení zboží vzhledem k jejich stáří se v prezentaci neuvádí. V případě poškození věci v průběhu dopravy od prodejce k zákazníkovi, odpovídá za škody dopravce.

Aktuálnost zboží

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není v sortimentu prodávajícího, je prodejce povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka daného zboží považuje za zaniklou.

Osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté zákazníky jsou užívány výhradně k účelům, které přímo souvisejí se službami obchodu a vyřízení objednávky, a nejsou poskytovány třetím stranám.

Nenašli jste co jste chtěli?

null
Napište nám

X

Produkt byl přidán do košíku.

Zobrazit košík